Vi har nå stengt for søknader til UKEN i denne runden.

Alle søkere vil få innkalling til intervju på mail i løpet av helgen.

Tusen takk til alle som har søkt!

UKEN ansetter!

Norske studenter

Ledige stillinger
Søknadsskjema

Hvis du har problemer med søknadsskjema, send mail til info@uken.no med navn, alder, telefonnummer og tre ønskede stillinger i prioritert rekkefølge.

International students

Available positions
application form

If you are having problems with the application form, please send an email to info@uken.no with your name, age, phone number and your first, second and third priority for positions.

Spørsmål: Når er UKEN 24?

Svar: UKEN 24 starter med URpremiere på revyen 29. februar 2024 og avslutter med Grande Finale 17. mars 2024.

Spørsmål: Når og hva er UKEcruise?

Svar: UKEcruise er anledningen for alle fUKENsjonærer å bli med på en todagers cruisetur med danskebåten. Der vil det være alt fra bingo til kostymeparty og tradisjonell tax free-shopping. Datoene er ikke satt, men dette vil du ikke gå glipp av!

Spørsmål: Hvor mye tid vil det ta å være med i UKEN?

Svar: Generelt kan vi si at målet selvsagt er at vervet lett kan kombineres med både studier, venner, hobby, fritid osv. Det vil også være perioder hvor man har lite å gjøre, og perioder hvor det er mer. Seksjonenes arbeid fordeler seg ulikt, men uavhengig av dette kan vi love UKEglede og en gylden mulighet til å få nye bekjentskaper og erfaringer.

Spørsmål: Kan jeg ha andre verv ved siden av?

Svar: Verv i UKEN kan fint kombineres med andre verv. Det er flere av oss som allerede er ansatt som har mange verv i studentforeningen, jobb ved siden av osv.

Spørsmål: Hva vil arbeidsoppgavene være?

Svar: Her anbefaler vi å se i stillingsbeskrivelsene i ansettelsesblekken. Ta også gjerne en prat med oss på stand eller send oss en melding på Facebook!

Spørsmål: Får vi betalt?

Svar: Dere får ikke lønn i form av penger for arbeidet i UKEN. Men dere får så mye MER! Vennskap, CV-pynt, herlige internfester, kunnskap og erfaring uten like, og ikke minst; GLEDE!

Mer spesifikt, får dere blant annet som gruppe- og mellomledere samt fUKENsjonærer, være med på ulike seminarer, kurs arrangert av samarbeidsbedrifter og motta diverse fUKENsjonærvelferd.

Question: When is UKEN 24?

Answer: UKEN 20 starts with a grand opening February 29th 2024 and ends with Grande Finale March 17th 2024.

Question: When and what is UKEcruise?

Answer: UKEcruise is the opportunity for all fUKENtionaries to join a two-day-long cruiseship trip with the Danish ferry. Activities includes everything from bingo to a costume party as well as some tax free shopping. Dates for this years’ UKEcruise are not yet confirmed, but you don’t want to miss this!

Question: How much time does it take being involved in UKEN?

Answer: It’s difficult to answer precisely how much it’ll take being involved in UKEN. Generally, the goal is that the positions easily combines with studies, friends, hobbies and spare time. There will be periods where you’ll have less to do, as well as where you’ll be more hectic.

We recommend that you ask us about the specific positions on stand, or send us a message through our Facebook-page.


Question: Can I have other posititions by the side as well as UKEN?

Answer: Yes! Plenty of us already have existing positions in other student organizations, part-time jobs etc.

Question: What will my work tasks be?

Answer: Yet again, we recommend you to ask us on stand, or check out our positions-magazine here at uken.no. Feel free to contact us via our Facebook-page @ukenibergen for any questions!

Question: Do we get paid?

Answer: You do not get paid in the form of money. But you get so much JOY! Friendships, CV-food, meganice parties, knowledge and last but not least; HAPPINESS!

More specifically, as fUKENstionaries you get to join different seminars, courses arranged by our corporate partners as well as you get welfare.