UKErevyen

2020: Zoo

Instruktør: Espen Alknes

2016: Versus

Instruktør: Rasmus Wold

2012: iWorld

Instruktører: Karina Aase og Christopher Pahle

2008: Re:Revy

Instruktører: Nils Ingar Aadne og Yngve Skomsvoll

2002: Egoland

Instruktører: Kristian Westgård og Haakon Strøm

UKElåter