Sammen

Det er en glede å kunne si at vi også i år har fått på plass en samarbeidsavtale med Sammen!

Om Sammen:
Vi er en samskipnad som jobber for at studenter på Vestlandet skal få en flott studietid. Når du har betalt semesteravgiften får du tilgang til alle Sammen sine tilbud. Vi driver treningssentre, barnehager, helsetjenester, boliger, kafeer med mer. Noen av tjenestene våre er gratis for deg som student, og prisene forøvrig skal være konkurransedyktige og rimeligst mulig for studenter. Alt vårt overskudd går tilbake til dere studenter, i styret vårt har studentene flertall og styrelederen er også en student. Sammen med utdanningsinstitusjonene arbeider vi for å utvikle det helhetlige læringsmiljøet for studenter på Vestlandet. Ved å tilby gode velferdsordninger og et fagtilbud av høy kvalitet, vil vi i samarbeid gjøre Vestlandet til et attraktivt sted å studere.

Les mer om tilbudene på www.sammen.no