PANGEA PROPERTY PARTNERS

Pangea er en corporate finance- og transaksjonsrådgiver i det nordiske eiendomsmarkedet med kontorer i Oslo, Stockholm og London. Selskapet initierer og gjennomfører mange spennende prosjekter og transaksjoner, og siden 2010 har vi gjennomført over 400 transaksjoner med underliggende eiendomsverdi på cirka 300 milliarder kroner. Grundige analyser, nytenkning og sterk gjennomføringskraft har gjort Pangea til en betydelig aktør i markedet for næringseiendom. Flere av Pangeas ansatte startet med praktisk erfaring fra UKEN og UKEstyret, og vi vet hvor mye som kreves av innsats og arbeidstimer for å arrangere Norges nest største studentfestival. Nå vil Pangea at studentene på NHH skal bli bedre kjent med dem og deres muligheter, både for internship og en karriere etter studiene.

Les mer på: www.pangeapartners.no

EN SPENNENDE ARBEIDSHVERDAG

Hos oss vil du få jobbe med flere prosjekter og transaksjoner parallelt, av varierende størrelse og kompleksitet, og på tvers eiendomssegmenter. Fra dag én blir man involvert i store deler av transaksjonsprosessen, og man arbeider svært tett på eksterne og interne beslutningstakere.

I Pangea vil man jobbe med og ta del i:

  • Analyse av enkelteiendommer og porteføljer, private og børsnoterte selskaper
  • Utarbeidelse av finansielle modeller; kontantstrømanalyse (DCF), lånefinansierte oppkjøp (LBO), selskapssammenslåing (M&A), osv.
  • Videreutvikling av våre analyseprodukter og utarbeidelse av ukes- og månedsrapporter
  • Innsalg, roadshows og investormøter
  • Forhandlinger

KARRIEREMULIGHETER

Ønsker du å starte karrieren din i et selskap som er involvert i mange av de mest spennende eiendomsoppdragene i Norge? Pangea er for tiden i vekst, og vi leter nå etter ambisiøse personer med solide analytiske evner og høy faglig kompetanse. Hvis du i tillegg har stor arbeidskapasitet, liker å ta og få ansvar, hører vi gjerne fra deg!

Les mer om mulighetene i Pangea og søk her:

www.pangeapartners.no/karrier 

FØLG PANGEA

FØLG PANGEA