Informasjon om covid-19 og UKENs arrangementer

Melding angående refusjon av billetter, 21. mars

Kjære billettkjøpere,

Vi mottar flere henvendelser fra dere angående refusjon av billetter. Først og fremst ønsker vi å forsikre alle om at dere vil få mulighet til å få refusjon for avlyste arrangementer. Nå jobber vi sammen med TicketCo for å finne en god løsning for våre kunder. Informasjon om dette blir sendt til den mailen billettene ble kjøpt med, samt lagt ut på uken.no så fort det er klart. Vi takker for tålmodigheten.

Pressemelding 12. mars: UKEN i Bergen avlyst

Under dagens pressekonferanse med statsministeren og helseministeren fremkom det at det vil tas i bruk sterke tiltak gitt situasjonen vi nå står ovenfor. Situasjonen rundt Coronaviruset fortsetter å tilspisse seg, og det er derfor ikke lenger tillatt å avholde kulturarrangementer. På bakgrunn av informasjonen som ble lagt frem i dag, kan ikke UKEN lenger avholde noen av arrangementene som har vært planlagt. 

I tillegg til de arrangementene som det ble opplyst om i går, omfattes nå også livepod med Jan Thomas og Einar, revyoppsetninger og maling og moro med Aune Sand. Dette betyr at alle UKEN sine arrangementer er avlyst. Publikum vil få refundert sine billetter. Hvordan og når dette gjøres vil vi vende tilbake til så snart vi har løst det praktiske.

Vi i UKEN ønsker å beklage til alle som har gledet seg til våre arrangementer. På nåværende tidspunkt ønsker vi også være med på oppfordringen om å vise hensyn til og ta vare på hverandre.

Til slutt vil vi igjen få takke alle de frivillige i UKEN for de utallige timene med frivillig arbeid som har blitt lagt ned. Vi ser frem til å se dere alle igjen den dagen situasjonen er under kontroll.

Pressemelding 11. mars

Da de nye retningslinjene fra Bergen kommune kom i går, gikk vi inn med en innstilling om at vi skulle klare å gjennomføre alle UKENs planlagte arrangementer på en god og trygg måte. Det var viktig for oss, for publikum som har gledet seg og de frivillige som har lagt ned uttallige timer med arbeid. Etter hvordan nyhetsbildet og situasjonen rundt Coronaviruset har utviklet og tilspisset seg, innser vi at vi likevel er nødt til å ta noen tøffe valg. Vi har derfor tatt en ny helhetsvurdering med spesielt hensyn på risiko. På bakgrunn av dette er de videre valgene blitt tatt. Arrangementene i dag (11. mars) vil foregå som normalt. 

Følgende arrangementer er avlyst:

          Torsdag 12. mars:

 •         Ølseminar
 •         St Orvils

          Fredag 13. mars:

 •         Sushi x Kobe
 •         Arrangementer tilknyttet korhelg

          Lørdag 14. mars

 •         Wondershow
 •         Arrangementer tilknyttet korhelg

          Søndag 15. mars

 •         Gallamiddag korhelg

          Mandag 16. mars:

 •         Miljødag
 •         Eldredag

          Torsdag 19. mars:

 •         Sensation White

          Lørdag 21. mars:

 •         Klovner i Kamp

Utover dette vil alle arrangementer knyttet til vennehelg, VIP-ekstern og korhelg bli avlyst. Publikum som har kjøpt billett til arrangementer som avlyses vil få refundert sine billetter. 

Slik situasjonen ser ut nå, mener vi også at vi kan gjennomføre revyforestillingene og arrangementene Maling og Moro og livepod med Jan Thomas og Einar på en trygg og forsvarlig måte. På alle disse arrangementene er det sitteplasser med god avstand mellom stolene. Det blir ingen mat- eller snacksservering, og vaktstyrken på stedet vil følge ekstra godt med på alkoholinntaket til de oppmøtte. Disse tiltakene er iverksatt for å sikre lav grad av trengsel. Dette kan likevel endre seg dersom kommunen eller Folkehelseinstituttet endrer sine retningslinjer da vi til enhver tid vil respektere disse.

Vi ønsker å beklage til alle publikummere som har gledet seg til arrangementene under UKEN som nå rammes. På samme tid oppleves det som riktig å ta disse valgene nå gitt hvordan situasjonen knyttet til Corona ser ut til å stadig tilspisse seg. Vi ønsker også å utvise den største takknemlighet og medfølelse med de rundt tusen frivillige studentene som har vært med å skape UKEN.

Til slutt vil vi igjen understreke at endringer også rundt de gjenværende arrangementene kan oppstå på kort varsel dersom nye retningslinjer trer i kraft. I så tilfelle, vil publikum fortløpende få informasjon om dette.