MER SENTRUM

Bilde: Eivind Dovik, UKEN14 Foto


 

UKEN arrangeres som kjent hovedsakelig av studenter fra NHH. Likevel blir stadig flere studiesteder inkludert i prosessen, og UKE-sjef Mette Hole forteller at de i år ønsker å inkludere sentrumsstudentene bedre enn før.

– Vi har omstrukturert PR-avdelingen ved å ansette gruppeledere fra andre skoler. Dette tror vi vil bidra til en større eierskapsfølelse og bedre inkludering. Vi har også økt til 100 fUKENsjonærer utenfra, fra fjorårets 80.

Tidligere har alle sentrumsstudentene vært inkludert i én og samme gruppe. Nå har skolene fått egne kontakpersoner.

Mer frihet og ansvar

Solveig Skrivervik er gruppeleder ved Det juridiske fakultet på UiB, og er storfornøyd med den nye ordningen.

– Vi får mer frihet og ansvar i prosessen. Dessuten var det veldig gøy å få være med fra våren av, og vi følte oss godt tatt imot av de andre lederne. Ved å være mer med, får vi også større engasjement.

Kan bli mye større

Gruppelederen ved Høyskolen i Bergen, Ola Martin Larsen, tror UKEN har et stort potensiale for vekst.

– Det er jo utrolig spennende å få være med på et så stort arrangement. De fleste som er med i min gruppe, besøkte UKEN i fjor og ble skikkelig gira. Ved å inkludere sentrum mer tror jeg det kan bli en enda større og bedre festival.

Han og de andre fUKENsjonærene vil promotere målrettet så medstudentene skal bli smittet med UKE-gleden.

– Vi har blant annet planlagt å arrangere en egen UKE-fest på forhånd. Vi håper å være med på å gjøre arrangementet mer åpent for andre studenter i byen.

Engasjerte gruppeledere

Mette er veldig fornøyd med årets ledere.

– Vi har fått med oss åtte fantastiske gruppeledere fra sentrum. De virker veldig engasjerte i UKEN, og det må jeg si er utrolig hyggelig! Vi vet at det bor et enormt engasjement i studenter ved andre studiesteder, og gleder oss over å ha dem med.

Tekst: Sara Helene Rønningstad

Bilde: Eivind Dovik, UKEN14 Foto