UKEREVYEN 2018 HAR ANSATT AKTØRER
UKEREVYEN 2018 HAR ANSATT AKTØRER

Katja Løvik

22 år, Medisin UiB

Peter Syse

21 år, NHH

Tuva Greaker

20 år, NHH

Skage Steinsson Lem

20 år, NHH

Inger Mirjam Madland

23 år, NHH

Jacob Mæhle

24 år, NHH

Ingrid Klem

24 år, Jus UiB